Odzyskaj odszkodowanie
Baza wiedzy dla poszkodowanych

Jak załatwić odszkodowanie za wypadek w pracy — Kielce?

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu w pracy?  Zastanawiasz się jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy Kielce?
Mamy dla Ciebie pakiet informacji, który pomoże Ci uzyskać odszkodowanie od pracodawcy po wypadku w pracy

Wypadek w pracy odszkodowanie — Kielce 

Ze statystyk GUS wynika, że w ciągu jednego kwartału nawet 15 tysięcy osób pada ofiarą wypadku w pracy. To sprawia, że warto wiedzieć, jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy i jakie świadczenia można uzyskać w ramach odszkodowania za wypadek w pracy. 

wypadek w pracy

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu Kielce — jak uzyskać?

Najważniejszą czynnością, jakiej należy bezzwłocznie dopełnić tuż po wypadku w pracy, jest zgłoszenie wypadku do pracodawcy w celu sporządzenia protokołu powypadkowego. Następnie pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania powypadkowego, które odbywa się przy udziale tzw. zespołu powypadkowego. Grupa składająca się z osób powołanych z ramienia pracodawcy analizuje przyczyny i okoliczności powstania wypadku, po czym przesłuchuje poszkodowanego i świadków wypadku. Kolejnym elementem postępowania powypadkowego jest wizyta u lekarza. Postawioną diagnozę medyczną również należy załączyć do protokołu, który trzeba skierować do ZUS. 

Odszkodowanie za wypadek w pracy — kto je wypłaca? 

Po uzyskaniu protokołu powypadkowego ZUS, jako organ udzielający jednorazowego odszkodowania za wypadek w pracy ocenia stopień uszczerbku na zdrowiu i wypłaca świadczenie w wysokości ustalonego iloczynu procentu stałego o uszczerbku na zdrowiu oraz wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia do celów emerytalnych w Polsce ustalonym na rok 2022. 

Ponad 90% towarzystw ubezpieczeniowych wypłaca zaniżone odszkodowania