Odzyskaj odszkodowanie
Baza wiedzy dla poszkodowanych

Odszkodowanie za błąd medyczny 

Sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny nie należą do najłatwiejszych. W takich sytuacjach zwykle trzeba udowodnić zdarzenie medyczne i wskazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy błędem medycznym a chorobą lub utratą życia przez poszkodowanego. 

O odszkodowanie za błąd medyczny może ubiegać się sam poszkodowany lub w razie śmierci poszkodowanego jego rodzina. 

Jak udowodnić błąd medyczny?

Aby roszczenia przyniosły pożądany efekt, postępowanie personelu medycznego musi zostać potraktowane w kategorii błędu medycznego. Firmy zajmujące się odszkodowaniami, które chcą udowodnić błąd medyczny, muszą wykazać, że postawiona diagnoza była nieprawidłowa, a leczenie niekonieczne i niezbieżne ze stanem zdrowia pacjenta. 

Odszkodowanie za błąd medyczny 

Ile czasu przysługuje na zgłoszenie błędu medycznego?

Na zgłoszenie błędu medycznego poszkodowany ma 3 lata, od momentu, w którym dostrzegł, że jego stan zdrowia zdecydowanie się pogorszył. Jeśli jednak tuż po np. operacji wystąpiły u nas powikłania, należy od razu zwrócić się o odszkodowanie i zgłosić błąd do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W przypadku zgłoszenia wniosku poszkodowany musi uzbroić się w cierpliwość, ponieważ Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ma 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku. Po otrzymaniu decyzji i uprawomocnieniu wyroku poszkodowany pacjent otrzymuje propozycje rekompensaty.

Ile można dostać za błąd medyczny?

Wysokość świadczenia różni się w zależności od sytuacji i okoliczności powstania błędu. Zgodnie z regulacjami Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych odszkodowanie nie może ono wynieść więcej niż 100 tysięcy złotych. 

Jeśli szkoda była większa i np. doprowadziła do śmierci, wówczas sprawę należy skierować do sądu, gdzie rodzina zmarłego może uzyskać wyższe odszkodowanie za błąd medyczny. 

Ponad 90% towarzystw ubezpieczeniowych wypłaca zaniżone odszkodowania