Odzyskaj odszkodowanie
Baza wiedzy dla poszkodowanych

Odszkodowanie a zadośćuczynienie - czym się różnią?

Niezależnie od tego, czy miałeś wypadek samochodowy, doznałeś uszczerbku na zdrowiu podczas prac polowych czy straciłeś bliską osobę w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia lub czyjegoś zaniedbania - masz prawo do różnego rodzaju świadczeń. Być może spotkałeś się z takimi pojęciami, jak odszkodowanie i zadośćuczynienie. Czy są to synonimy tej samej rekompensaty? Nie, choć czasami są one używane zamiennie. Dowiedz się, czym różni się zadośćuczynienie od odszkodowania. Sprawdź, jak uzyskać konkretny rodzaj świadczenia.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to świadczenie pieniężne przyznawane w celu zrekompensowania strat majątkowych. Do strat tych zaliczamy np.:

  • zniszczony samochód,
  • utrata dochodów spowodowana nieobecnością w pracy po wypadku,
  • uszczerbek na zdrowiu wymagający leczenia szpitalnego.

Jak otrzymać odszkodowanie?

Osoba poszkodowana musi udowodnić, że poniosła szkody materialne oraz wykazać związek przyczynowo-skutkowy między danym wydarzeniem (np. kolizją) a zaistnieniem szkody. W tym celu powinna przedstawić dokumenty, takie jak rachunki, faktury, opinię rzeczoznawcy czy lekarza.

Co to jest zadośćuczynienie

W przeciwieństwie do odszkodowania zadośćuczynienie, dotyczy szkód niemajątkowych. Najogólniej rzecz ujmując, zadośćuczynienie należy się każdemu, kto odczuwa negatywne skutki danej sytuacji w sferze psychicznej.

Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o kwestie niematerialne, które trudno zmierzyć. Mowa tu zarówno o bólu fizycznym, jak i psychicznym. Zdarza się, że sytuacja poszkodowanego uprawnia go do ubiegania się o dwa rodzaje świadczeń jednocześnie. Tak jest chociażby w przypadku frankowiczów. Osoby te nie tylko straciły pieniądze, ale cierpiały np. z powodu długotrwałego stresu, lęku czy depresji.

Jak uzyskać zadośćuczynienie

Przeliczenie krzywdy niematerialnej na pieniądze to niełatwe zadanie. Dlatego warto zwrócić się do firm zajmujących się odszkodowaniami w Kielcach czy innych miastach. Wykwalifikowany prawnik może skontaktować daną osobę z biegłym psychologiem lub psychiatrą. Specjaliści ci będą w stanie ocenić, jak dana szkoda wpłynęła na stan emocjonalny poszkodowanego. To zaś z pewnością ułatwi oszacowanie wysokości zadośćuczynienia.

 

Ponad 90% towarzystw ubezpieczeniowych wypłaca zaniżone odszkodowania